Create an Account
FreshGo, Fruit For You, FreshGo Exotics

NASZE MARKI

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i śledząc intensywnie rozwijający się w Polsce rynek produktów typu convenience food stale poszerzamy ofertę o produkty typu Ready to Eat oraz marki własne dojrzałych owoców.

Z sukcesem doskonalimy i poszerzamy asortyment opakowań typu: flow pack, tacki, kubki, a także dostosowujemy etykiety zgodnie z upodobaniami naszych Klientów. Jesteśmy elastyczni i dopasowujemy typy opakowań do produktów niezależnie od wielkości zamówienia, co doceniają duże sieci handlowe podczas planowania kampanii promocyjnych.

FreshGo, Fruit For You, FreshGo Exotics
OUR BRANDS

In response to the expectations of our clients and in keeping track of the ever-changing Polish convenience foods market, we are constantly expanding our portfolio to include Ready-to-Eat products as well as own brands of ripe fruits.

We are successfully perfecting and expanding the range of our packaging such as: flow pack, treys, cups, we also customize labels to meet the requirements of our clients. We are flexible and able to adjust packaging and labels to products regardless of the order size, which is highly appreciated by large retail chains when planning their promotional campaigns.

Back to Top